Ciljevi i hipoteze

Satelitska daljinska istraživanja predstavljaju neizbježan globalni izvor sinoptičkih podataka koji omogućuju retrospektivnu analizu dinamike kopnene površine pod vegetacijom te povezanih biogeofizičkih i biogeokemijskih procesa. Daljinska istraživanja omogućuju prikupljanje dugoročnih opažanja Zemlje, kao i informacije o unutarsezonskoj dinamici vegetacije ili ”fenologiji kopnene površine”. Budući da trenutno ne postoje studije na nacionalnoj razini s vrlo visokom prostornom osjetljivošću na promjene zemljišnog pokrova kao posljedice povijesnih političkih i socioekonomskih trendova, ovim projektom upotrijebit će se najnovija dostignuća u suvremenom prediktivnom modeliranju i strojnom učenju. U tom smislu, glavni znanstveno-istraživački ciljevi projekta su:

  • Razviti tehnički okvir, temeljen na dugoročnom promatranju Zemlje i naprednoj obradi podataka, statističkim i algoritmima strojnog učenja, za procjenu prostorno-vremenske dinamike zemljišnog pokrova uslijed institucionalnih promjena i regionalnih utjecaja globalnih promjena okoliša.
  • Osigurati rezultate koji omogućuju preciznu procjenu utjecaja, ranjivosti i sposobnosti prilagodbe glavnih tipova vegetacije i klasa uporabe zemljišta (šume, poluprirodna područja i poljoprivredna područja) u regionalnim okruženjima okoliša u Hrvatskoj.
  • Razviti sustave ranog upozoravanja za poljoprivredu i šumarstvo temeljene na meteorološkim podacima gotovo u stvarnom vremenu i kratkoročnim predikcijama fenoloških reakcija.

Projekt se temelji na postavljenim hipotezama:

  • Je li moguće procijeniti dugoročne klimatske i antropogene učinke na kopnenu površinu pod vegetacijom iz prostorno-vremenskih podataka promatranja površine Zemlje?
  • Je li moguće odrediti stupanj prilagodbe pojedinog vegetacijskog tipa na klimatske promjene? Koje su vrste šuma i poljoprivrednih kultura najmanje, a koje najviše pogođene klimatskim promjenama?
  • Je li moguće dati kratkoročnu predikciju utjecaja klime na tipove vegetacije?
Scroll to Top