O projektu

Dana 23. studenoga 2023., Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o prihvaćanju financiranja projektnih prijedloga podnesenih na natječaj „Istraživački projekti“, rok IP-2022-10.

Istraživački projektni prijedlog “Procjena dugotrajnog učinka klimatskih i antropogenih utjecaja na prostorno-vremensku dinamiku vegetacijskog pokrova u Hrvatskoj korištenjem satelitskih opažanja” je odobren za financiranje.

Puni naziv projektnog prijedloga:Procjena dugotrajnog učinka klimatskih i antropogenih utjecaja na prostorno-vremensku dinamiku vegetacijskog pokrova u Hrvatskoj korištenjem satelitskih opažanja
Akronim projektnog prijedloga:ALCAR
Projekt financira:Croatia Science Foundation (HRZZ)
CID:IP-2022-10-5711
Institucija nositelj:University of Zagreb Faculty of Geodesy
Voditelj projekta:izv. prof. dr. sc. Mateo Gašparović
Trajanje u mjesecima:48
Ukupno tražena sredstva od HRZZ-a:197.180,00 EUR
Proračun 1. godine:53.870,00 EUR
Proračun 2. godine:57.670,00 EUR
Proračun 3. godine:47.970,00 EUR
Proračun 4. godine:37.670,00 EUR
Ključne riječi:daljinska istraživanja, vegetacija, klimatske promjene, antropogeni učinci, pokrov i upotreba zemljišta
Znanstveno područje:Tehničke znanosti
Znanstveno polje:Geodezija
Znanstveno područje prema ERC klasifikaciji:Physical Sciences and Engineering

PE10 Earth System Science: Physical geography, geology, geophysics, atmospheric sciences, oceanography, climatology, ecology, global environmental change, biogeochemical cycles, natural resources management

PE10_14 Earth observations from space/remote sensing
Scroll to Top